Hebben medische hulpmiddelen een vervaldatum

Jan 04, 2020
Hebben medische hulpmiddelen een vervaldatum

Sommige medische hulpmiddelen hebben een houdbaarheidsdatum. Zoals: condooms; infusiesets, spuiten, medische katheters, enz. hebben een geldigheidsduur van desinfectie of sterilisatie; in vitro diagnostische reagentia, zoals C-reactieve eiwitkit, serum cystatine C-bepalingskit, etc.


Wat voor soort managementsysteem implementeert China voor de productie van medische hulpmiddelen? China implementeert een vergunningensysteem voor de productie van producten voor medische hulpmiddelen.


De oprichting van tweede- en derdeklassebedrijven voor de vervaardiging van medische hulpmiddelen verleent, na onderzoek en goedkeuring door de provinciale afdeling voedsel- en geneesmiddelencontrole en -administratie, vergunningen voor de productie van medische hulpmiddelen. Om een eersteklas onderneming voor de productie van medische hulpmiddelen op te zetten, kan deze worden ingediend bij de provinciale afdeling voor voedsel- en geneesmiddelencontrole en -administratie.


Welke kwalificaties zijn vereist om producten voor medische hulpmiddelen te bedienen (verkopen)?


Om bedrijfsactiviteiten met medische hulpmiddelen uit te voeren, moeten er een bedrijfslocatie en opslagomstandigheden zijn die compatibel zijn met de schaal en reikwijdte van de onderneming, evenals een kwaliteitsbeheersysteem en kwaliteitsmanagementbureau of personeel dat compatibel is met het medische hulpmiddel dat bediend.


De werking van het eerste type medische hulpmiddelen vereist geen zakelijke licentie en archivering;


Om medische apparatuur van de tweede klasse te gebruiken, moeten ze een dossier indienen bij de gemeentelijke afdeling voor voedsel- en geneesmiddelenregistratie bij het district waar ze zich bevinden;


In de derde categorie van bedrijven in medische hulpmiddelen moet de operationele onderneming een bedrijfsvergunning aanvragen bij de afdeling voedsel- en drugstoezicht en -administratie van de gemeentelijke overheid in het district waar zij is gevestigd. Zakelijke apparaatlicentie. Fabrikanten van medische hulpmiddelen die medische hulpmiddelen verkopen die door hun eigen bedrijven zijn geproduceerd, hoeven geen bedrijfsvergunning aan te vragen of een dossier in te dienen.


Wat zijn de wettelijke vereisten voor het online verkopen van medische hulpmiddelen?


De online verkoop van medische hulpmiddelen moet voldoen aan de "Administratieve maatregelen voor internetinformatiediensten". Wanneer consumenten online medische hulpmiddelen kopen, moeten ze het "Kwalificatiecertificaat van de Internet Drug Information Service" en "Kwalificatiecertificaat van de Internet Drug Trading Service" controleren en het nummer van het internetcertificaat van de kwalificatie van de drugshandel op de startpagina van de website controleren. Hoe kan ik een klacht melden nadat ik heb vastgesteld dat het medische apparaat nep is? Consumenten die frauduleuze medische hulpmiddelen melden, een product gebruiken zonder een productregistratiecertificaat of medische hulpmiddelen gebruiken die hun geldigheidsduur overschrijden, kunnen een klacht indienen bij de Food and Drug Administration op provinciaal niveau of hoger, of het klachtenrapport bellen: 12331.


Wat is de wettelijke basis voor de beoordeling van advertenties voor medische hulpmiddelen? De wettelijke basis voor de beoordeling van advertenties voor medische hulpmiddelen is de advertentiewet van de Volksrepubliek China, de voorschriften voor toezicht en administratie van medische hulpmiddelen, de maatregelen voor de beoordeling van advertenties voor medische hulpmiddelen, de normen voor de herziening van medische hulpmiddelen Advertenties en relevante nationale voorschriften.